رفرنس جداول دوره انتخاب مواد

بنده حدودا 7 ماه هست که این دوره رو مطالعه میکنم و جزوه مینویسم و فکر میکنم دستکم 7 ماه دیگر هم برای اتمام دوره زمان لازم دارم
این دوره بسیار مفید است و سطح سواد و تجربه استاد واقعا بالاست.
منتهی در سراسر تدریس جدول هایی هست که مرجع ندارند و مشخص نیست از کجا برداشت شده اند
لذا اگر روزی بنده بخواهم به مطالبی که از این آموزش یادگرفته ام استناد کنم فقط باید بگویم در آموزش نماتک دیده ام! که در صنعت پذیرفتنی نیست. این بزرگترین نقص این دوره است.
در بسیاری موارد صفحه ای از یک استاندارد است اما معرفی نمیشود
پیشنهاد میکنم پاورپوینت تدریس به استاد ارائه شود تا مرجع هر جدول را در آن درج کند :ok_hand:t2:

1 پسندیده

سلام ادب
این دوره برای ایجاد درک و بصیرت نسبت به فلسفه انتخاب مواد است
شما بابت همه استنادات مهندسی می بایست به استاندارد مراجعه نمایید. کلیه استانداردهای مورد نیاز در حین صحبت نام برده شده است و شما باید علاوه بر زحمت فراگیری مفاهیم‌فیلم زحمت تورق کلیه استانداردهای نام برده شده و مطالعه و تفکر بر بند بند آن را هم متحمل شوید تا تسلط مناسبی پیدا نمایید. چون همه اجزا و‌صفحات استانداردها در فیلم ها تحلیل نشده و تلاش مضاعف شما را می طلبد.

1 پسندیده