رسوب زدایی بخارشور

با سلام
مهندس برای رسوب زدایی بخار شور به چه صورت عمل کنیم؟
و از چه موادی استفاده کنیم؟

درود در مخزن آب پودر جرمگیری که در دوره معرفی شده بریزید یا سرکه سفید به مقداری آب و روشن کنید و تا تمام شدن اب مخزن استفاده بشه و سپس با آب خالی شستشو شود

2 پسندیده