راه های تعیین گرید پیچ

با سلام و احترام؛

آیا تنها راه تعیین گرید پیچ مثلا 8.8 یا 12.9 تست کشش است؟ یا می توان از روش های دیگری مثل گشتاور اعمالی استفاده کرد؟

با تشکر

درود
تست گشتاور برای بررسی صحت و کفایت روش تولید گل پیچ به روش سرد یا گرم است و موضوع دیگری قابل استنتاج نمی‌باشد
برای تعیین گرید باید سه پارامتر از آزمایشگاه اکرودیته گزارش شود
اول عدد استحکام نهایی یا همان uts
دوم عدد استحکام تسلیم یا همان yield
سوم درصد افزایش طول
در برخی پروژه ها نسبت استحکام تسلیم به استحکام نهایی هم میخواهند که مثلا حداکثر ۸۰درصد باشد
چرا که هرچقدر فاصله بین تسلیم و uts بیشتر باشد دیرتر شکست رخ میدهد
در کنار تست کشش تست سختی هم الزامی است که برای کربن استیل ها معمولا با استحکام کششی نسبت مستقیم دارد
برای مثال پیچ ۱۰.۹
استحکام نهایی ۱۰۰۰ مگاپاسکال
استحکام تسلیم ۹۰۰ مکاپاسکال
نسبت تسلیم به نهایی ۹۰درصد که جالب نیست ولی در تنش های بالا ناگزیر هستیم بجای ۸.۸ از همین ۱۰.۹ استفاده کنیم
درصد افزایش طول حداقل ۹ درصد باید باشد
سختی اگر حضور ذهن داشته باشم ۳۲ تا ۳۹ راکول سی باید باشد نرمتر و سختر قابل قبول نیست

با درود
از پاسخ کامل شما سپاسگزارم.