دیسپلیسر برای سیلات دوفازی

سلام
1-در بسته ابزار دقیق کاربردی مثالی برای دیسپلیسری دوفازی حل شد. طبق تصویر zero برابر ۲.۸ کیلو و span برابر 2.5کیلو است یعنی URVبرابر با 5.3خواهد بود؟
2- در تمام مراجع و سایتها اعلام کرده اند که برای سیالات دوفازی که ما میخواهیم مثلا آب ته مخزن را از طریق لول کنترل ولو خارج کنیم دیسپلیسر باید کامل در سیال غوطه ور باشد. ارتفاع کانکشنها چگونه باشد که مطمعن شویم دیسپلیسر در تمتم لحظات کاملا در سیال غوطه ور است؟

20230901_122354

1- خیر در این شرایط LRV برابر 2.8 کیلو و URV برابر 2.5 کیلو است.
2- فاصله بین مرکز فلنج های دیسپلیسر برابر با طول خود دیسپلیسر در نظر گرفته می شود تا بتوان از تمام scale آن استفاده نمود. دقیقا همون موردی که شما گفتی که در حالت دوفازی باید در سیال کاملا غوطه ور بشه. طولی که میخواهیم اندازه گیری کنیم (فاصله بین سطح پروسسی low و high) باید متناسب باشه با طول دیسپلیسر مثلا اگه Low:300و High:1300 باشد طول دیسپلیسر 48 اینچ مطلوب است.

خوب اگر سطح سیال از سطح H یعنی ۱۳۰۰ پایین تر بیاید خوب دیگر دیسپلیسر کاملا در سیال غوطه ور نیست. مثلا سیال تا ارتفاعی حدود وسط تانک بیاید در این شرایط مقدار وزنی که دیسپلیسر پیدا خواهد کرد قطعا بالاتر از 2.8 کیلو میشود و ما حتما out of range میشویم؟؟؟
در واقع برای اینکه دیسپلیسر همواره در سیال غوطه ور باشد ارتفاع سیال باید بالا H باشد ولی بالای Hهم که باشیم تریپ میخوریم!!!

خیر اشتباه بیان کردید چون در حالت دو فاز وزن کم شده بین بازه 2.5 تا 2.8 کیلوگرم است و امکان out of range وجود ندارد. زیرا ما نقطه صفر را در حالتی فرض کردیم که فقط مایع سبکتر در مخزن باشد و حالت 100 درصد یا span حالتی است که سیال سنگین تر در مخزن باشد.

در مثال ذکر شده وزن دیسپلیسر را ۴ کیلو در نظر گرفتید حالا فرض کنید مخزن تا وسط از مایه سبک تر یا سنگین تر پر شده است خوب در این حالت قطعا وزن دیسپلیسر بین 2.8 تا ۴ است و ما قطعا out of range خواهیم شد

مهندس جان فکر کنم شفاف توضیح دادم خیر در این حالت بین بازه 2.5 تا 2.8 کیلوگرم است. سایزینگ در این حالت براساس حالتی است که کل دیسپلیسر در داخل سیال غوطه ور هست