دیتا شیت FE-102،بخش Documention

سایزین اریفیس با اعمال دانسیته، در نرم افزار دنیل.و همچنین استفاده از سولارترون، منجر به نتیجه متفاوت میشود
با تشکر از توجه و اظهار داشت نظر شما در این خصوص

لطفا مجددا بررسی فرمایید که دیتاها و همین طور حالت سیال (گاز و مایع) رو صحیح وارد کرده باشین چون تمام محاسبات براساس استاندارد 5167 انجام میشه و امکان نداره نتیجه متفاوت بشه

1 پسندیده