دهانه تخلیه هوا

سلام.
در صفحه 46 از مبحث14، متن عکس پیوست آورده شده است. در یک قسمت گفته دهانه خروجی 9 متر از محدوده ملک، و در قسمت پایینتر گفته شده 3 متر از دیوارهای خارجی فاصله داشته باشد ( دیوارهای خارجی مگر جزی از ملک نیست). تفاوت این دو در چیست؟
image

سلام وقت شما بخیر
پاسخ سوال شما در یک نکته نهفته است. ممکن ایت ملکی وجود داشته باشد که دیوار خارجی آن منطبق به ساختمان نباشد یا به بیان دیگر ساختمان دارای حیات بوده و مرز بین دیوار خارجی و محدوده ملک را حیات اندکی جابجا کرده باشد.