خطای سیمولیشن در موقع اجرا

سلام
موقع تست برنامه این خطا رو اعلام میکند
(شبیه سازی نمی تواند شروع شود زیرا در حال حاضر یک اتصال آنلاین به یک دستگاه وجود دارد )

سلام
چه برنامه ای منظورتون هست؟
جزییات بیشتر بفرمایید