خطای تکفاز در ثانویه ترانس DYn

با سلام خدمت استاد عزیز و تشکر از زحمات شما

1-در مبحث ترانس اشاره کردید که خطای تک فاز در ثانویه باعث خطای دوفاز در اولیه میشود و قابلیت استفاده از کوربالانس در اولیه وجود ندارد ، سوال این هست که چرا جمع جریانی در اولیه صفر میشود در صورتی که فقط دوفاز از اولیه در تشکیل جریان فالت سهیم هستند ولی هنوز فاز سوم در اولیه دارای مقدار جریانی هست ، که در محاسبات ، فاز سوم در اولیه را هم صفر در نظر گرفتید ، چرا ؟

2-در یک کارخانه سیمان برای راه اندازی موتور 2MW از یک موتور کوچکتر استفاده میشود تا دور موتور اصلی را به 70 درصد دور نامی برساند ، طرح حفاظتی و جریان راه اندازی موتور 2MW باید به چه صورت چیده شود ؟

حفاظت کور بالانس وقتی عمل می کند که مجموع جریان برابر با صفر نباشد. وقتی خطای زمین در ثانویه باشد و در اولیه خطای زمین نباشد بنابراین جریان زمین وجود ندارد. در نتیجه همواره مجموع جریان ها صفر است.
برای موتور مذکور تمام حفاظت های مربوط به موتور در نظر گرفته می شود.