خطای افت ولتاژ در درایو

سوالی در رابطه با خطای افت ولتاژ در درایو جرثقیل داشتم.
جرثقیل چهار موتور دارد.
دو موتور که همزمان کار میکنند برای جلو و عقب رفتن.
یک موتور برای چپ و راست کردن و یک موتور برای بالا و پایین رفتن.
هنگامی که فرکانس حدودا بیشتر از 20 هرتز میشود، موتورهایی که همزمان کار میکنند، پس از حدود 2 متر حرکت، خطای افت ولتاژ روی درایو مشاهده میشود.
اما زی فرکانس حدودا 20، کم پیش میاید که این خطا گرفته شود.
میخواستم بدانم علت چیست؟

(درایو SAVCH 3100-1.5KW-G میباشد.)

pre-charge resistor

در درایو ها برای اینکه خازن های DC Bus در ابتدا با جریان اولیه ناگهانی زیاد شارژ نشوند در ابتدا یک مقاومت (که در شکل با عنوان pre-charge resistor می بینید) را در مدار قرار می دهند و بعد از یک تاخیر زمانی و شارژ شدن باس دی سی کنتاکتور بسته می شود و مقاومت از مدار خارج می شود. در صورتی که این کنتاکتور دچار مشکل شود و بسته نشود و کماکان مقاومت در مدار باقی بماند باس DC به کندی شارژ می شود و ممکن نتواند load را حمایت کند و دچار undervoltage شود.

1 پسندیده