خطابرروی فلومتر ونحوه رفع اشکال ان

20230418_081026

این erore مربوط به چیه و مشکلش از کجاست ؟

احتمال زیاد بورد الکترونیک دستگاه آسیب دیده است کانکشن پاور رو از روش بردارید و مجددا پاور آپ کنید در صورتی که همچنان Error داشته باشد دستگاه نیاز به تعمیر دارد.