خازن هارد استارت در الکتروموتورها

سلام. جناب دکتر مرادی . برخی موارد کمپرسورها برای راه اندازی دچار مشکل میشوند مثلا می گویند کمپرسور جام کرده در این موارد از یک خازن استارت ۲۰۰ میکروفاراد به اسم خازن هارد استارت یا خازن شوک جهت راه اندازی استفاده میشود این خازن خودش دارای یک رله سنگی میباشد به محض راه اندازی و گرم شدن رله خازن از مدار خارج میشود در مواردی دوستان این خازن را می گذارند بر روی موتور بماند تا برای راه اندازی بعدی موتور دچار مشکل نشود و دلیلی که می آورند این است که سیم پیچ کمکی ضعیف شده هست و توانایی راه اندازی کمپرسور در زیر بار را ندارد
۱_ آیا اصطلاح ضعیف شدن سیم پیچ کمکی درست هست از نظر شما
۲_ ماندن این خازن شوک خودش باعث از بین رفتن سیم پیچ کمکی نمیشود از آنجایی که نوع موتور به صورت دو خازن طراحی نشده

باید بدانی که قدرت تمامی پیچکها چه اصلی و یا استارت نمیتواند کمتر شود مگر با تغییر عوامل تعیین کننده مانند تعداد دور و یا شدت جریان اما بخش مکانیکی موتور به مرور زمان دچار لقی و فرسایش میشود که این عامل بر روی کار کرد و راه افتادن موتور تاثیر بسزایی دارد به همین علت با اضافه کردن یک خازن جریان موتور را بالاتر میبرند تا بتواند استارت قویتری داشته باشد ولی همانطور که خودت متوجه شدی این افزایش جریان در طول زمان لاک سیمهای کلاف استارت را ضعیف کرده و به مرور چون علت مکانیکی برطرف نمیشود خرابی گسترش مییابد و همان سبب سوختن موتور خواهد شد اما چون برای بر طرف کردن خرابی مکانیکی باید موتور باز شود و همین امر مخارج زیادی به صاحب آن تحمیل میکند لاجرم برای رفع ایراد بصورت موقت از این روش استفاده میگردد

2 پسندیده

ممنون استاد