خازن مناسب برای الکتروموتور

سلام. مشخصات هر الکتروموتور بر روی پلاک آن قید شده اگر به هر علتی پلاک موتور قسمت مشخصات مربوط به خازن از بین رفته بود آیا فرمول خاصی برای انتخاب خازن موتور وجود دارد . مثلا از جریان مصرفی یا توان موتور تشخیص بدیم چه خازنی برای این الکتروموتور مناسب هست

در فلش خریداری شده نماتک بخش خازنها طریقه محاسبه ظرفیت خازن گفته شده

1 پسندیده