خازن به همراه ژنراتور

سلام استاد ساسانفر
به چه دلیل هنگامی که برق اصلی شهر قطع میگردد و ژنراتور وارد مدار میگردد بانک خازنی حتما باید از مدار خارج شود؟

چند دلیل دارد
مهمترین دلیل اشکال در تنظیم ولتاژ توسط رگولاتور ژنراتور است

1 پسندیده

سلام. استاد یه سوال پیش میاد اینجا:
در صورتی که ژنراتور برای پیکسایی در زمان های پیک مصرف قرار است با شبکه سراسری پارالل شود ،در این صورت باید بانک خازن در مدار باشد یا نه؟ و اگر قرار است در مدار باشد جایگیری بانک خازن فرق میکند که کجا باشد یا خیر؟

1 پسندیده