حفظیات مباحث نظام مهندسی

در رابطه با حفظیات مقررات ملی و نشریات باید عرض کنم که مبنای خاصی برای طرح سوال در آزمون کارشناس قوه قضاییه وجود ندارد. بنابراین داوطلبان گرامی میبایست آنچه ضروری می باشد رو حفظ کنند. از جمله تبدیل واحدها، برخی اعداد مهم در مباحث 16 و 14 که بیشتر مرتبط با تاسیسات مکانیکی می باشد.

با سلام
در مباحث مقررات ملی که جناب ابراهیمی تدریس فرمودند اشاره کردند که نیازی به حفظ اعداد و مقادیر نیست که فرمایش ایشون مطابقت داره با آزمون نظام مهندسی.از اونجایی که تدریس مباحث یکبار انجام شده و در هر دو بسته نظام مهندسی و کارشناس رسمی برق گنجانده شده اشاره ای نفرمودند که مباحث برای آزمون کارشناس رسمی چطور مطالعه بشن و چه چیزهایی نیاز هست حفظ شوند.
با تشکر