حفاظت خازن و راکتور

با سلام خدمت استاد گرامی
1-در مبحث خازن فرمودید که از راکتور هسته هوا برای محدود سازی جریان هجومی خازن استفاده میشود ، سوال این هست که در زمان بهره برداری استفاده همزمان راکتور و خازن باعث پدیده فرورزونانس نمیشود ؟

2-در مبحث خازن اشاره کردید که راکتور هسته آهنی برای حذف هارمونیک های خاص بکار میرود ، منظور چه هارمونیک هایی هست و این مدل بیشتر در کجا استفاده می شود ؟

در طراحی راکتور و خازن با توجه به دستور العمل طراحی و سازنده خازن برای این منظور استفاده می شود که در آن مسایل مربوط به نوسان نیز توسط سازنده خازن و راکتور در نظر گرفته می شود.
استفاده از راکتورهای هسته آهنی بیشتر برای بانک های خازنی فشار ضعیف و برای حذف هارمونیک های 5 و 7 و 11 استفاده می شود.

در طراحی بانک های خازنی فشار ضعیف علاوه بر اصلاح ضریب قدرت از راکتورهای هسته آهن برای حذف هارمونیک های 5 و 7 و 11 نیز استفاده می شود.
در بانک های خازنی فشار متوسط از راکتور برای کاهش جریان شارژ خازنی در هنگام وصل خازن استفاده می شود و مقدار آن طوری توسط سازنده در نظر گرفته می شود و رزونانس ایجاد نکند.