حروف مخفف روی پلاک کمپرسورها

سلام . بر روی پلاک کمپرسورهای کولر حروف مخفف از قبیل
RLA و FLA و NA و MCC نوشته شده این حروف نشان دهنده چیست آیا فقط شامل کمپرسورهای بخش برودت میشود یا شامل کلیه الکتروموتورها میشود چون در قسمت آموزش پلاک خوانی اشاره به این موضوع نشد

همانطور که فرمودید حروف بالا در پلاکهای پمپها و ژنراتورها و کمپرسورها مورد استفاده قرار میگیرند که نشانگر ولتاژ و یا جریان تحریک و مقدار فشار پمپ و یا میزان گاز میباشد که در آموزش گفته شده نیست شما با خرید کتاب وسترمان برق به تمامی این حروف دسترسی خواهید داشت

1 پسندیده