حداکثر طول ترموکوبل وRTD

سلام
حداکثر طولی که میتوان بدون استفاده از ترانسمیتر سنسورهای ترموکوبل و PT را برد چقدر است؟ لطفا نام اسناندارد آن را هم ذکر کنید

برای سنسورهای دمایی از نوع مقاومتی یا ترموکوپل معمولا فاصله 60 تا 100 متر استفاده میشه. این مورد بیشتر در پروژه به عنوان practical recommendation هست و من استانداردی رو برای این مورد ندیدم.

1 پسندیده