حداکثر تعداد دوربین در یک واحد مسکونی

سلام مهندس وقت بخیر
مهندس یک واحد مسکونی رو خواستم دوربین AHD کار کنم طبق نظر کارفرما تمام این منزل مسکونی باید در دید دوربینها باشد، که تعداد 8 عدد دوربین باید نصب شود. وهمونطور که من دیده ام هر دوربین تقریبا جریانی در حدود 1.5 امپر نیاز دارد، خود دستگاه ضبط هم حدود 2امپر در نظر بگیریم، در کل ما باید در حدود 14 امپر برای سیستم مدار بسته در نظر بگیریم.
کنتوری که برای این واحد در نظر گرفته شده 25امپر تکفاز است، ایا این مقدار جریان سیستم مدار بسته برای این واحد مسکونی زیاد نیست؟

سلام مهندس. شما مشکلی نخواهید خورد بخاطر اینکه اون برق 220 ولت و 25 امپر

برق دوربینها 12 ولت و 1.5 امپر

1 پسندیده