حداقل و حداکثر زاویه شعاع خم

سلام

حداقل و حداکثر درجه یا شعاع خم سرد در کد B31.3 چیست

سلام وقت بخیر

در asme b31.3 بحثی در این خصوص وجود ندارد فقط تعدادی ایتم کنترلی برای خم وجود دارد که اگر خم زده شود باید از آن ها عدول نکرد.

مثل بیضی شدگی و …

البته کد asme b31.3 در فصل پنجم به جهت راهنمایی بیشتر استاندارد PFI ES-24 را معرفی نموده است که در طول دوره بصورت کامل توضیح دادم و شعاع خم و محدودیت نیز در این استاندارد کمکی عنوان شده است