حباب زایی در مدارات هیدرولیک

با سلام و احترام
فرمودید برای جلوگیری از هوا زایی سیستم هیدرولیکی در هنگام تعمیرات باید سیستم هواگیری شود چگونه باید این کارو انجام دهیم.

1 پسندیده

با سلام
فرآیند هواگیری یا هوا زدایی به عوامل متعددی از قبیل هد هندسی قطعات و محل و چیدمان نصب تجهیزات بستگی دارد. معمولاً در دستورالعمل تعمیرات یا راه اندازی این فرآیند بصورت مبسوط توضیح داده می شود. ولی بصورت یک روال کلی می‌توان گفت که بایستی تغذیه روغن از محل های از پیش تعیین شده به مدار صورت بگیرد و هوای داخل لوله ها و تیوب ها و تجهیزات تخلیه گردد. معمولاً این محل ها به روی تجهیزات یا مسیر روغن توسط طراح تعبیه می گردد.
باتشکر

1 پسندیده