جهت جریان آب کولینگ در مبدل پلیتی

با سلام.
در اکثر مبدل های پلیتی که من دیدم CWS از پایین وارد میشود و CWR از بالا خارج . در یک مورد که در واحد خود ما هم هست، مبدل پلیتی داریم که Cylce water را به وسیله آب کولینگ خنک میکند، CWS از بالا وارد و از پایین خارج میشود. میخواستم بدونم معیار تعیین محل ورودی و خروجی چگونه است؟

با سلام

در طرلحی مبدلها عموما سیال گرم از بالا وارد میشود و سیال سرد از پایین .همانطوریکه اشاره کردید آب کولینگ که عموما داخل تیوبها وارد میگردد چون سیال Cold Stream میباشد ( دمای سیال بالا میرود) از پایین وارد مبدل میگردد .این موضوع برای میدلهلی پوسته و لوله ای (Shell & Tube HX) میباشد .

در مبدلهای plate & frame نیز میتوان این قانون را در نظر گرقت )(بهتر است این مورد رعایت شود)اما در بعضی مواقع طراح بدلیل بالا بودن قشار سیال ، سیال سرد رو در این مبدلها از بالا وارد میکند تا مساله LMTD مبدل در اولویت قرار دهد .

توصیه در طراحی های جدید بر این است که سیال گرم از بالا وارد شده و سیال سرد از پایین تا عملکرد مبدل بهتر باشد .این موضوه در مطالات aspen pinch مبدلها هم مد نظر بوده و در اولویت است بطوریکه در retrofit مبدلها بدان اشاره میگردد .

با تشکر