جنس بدنه داخلی ولو

سلام
وقتی در دیتاشیت یک ولو جنس body را مثلا A105 میگیریم منظور این است که هم بدنه بیرونی و هم بدنه داخلی A105است؟

بدنه یک تکه هست و سوال شما اشتباه است. فلز یکپارچه هست