تپینگ اوریفیس فلنج

اگر تپینگ هایی که اط اوریفیس فلنج می گیریم متقارن نباشن مشکلی داره. مثلا یکی 90 درجه رو به بالا و دیگری 45 درجه رو به بالا برای هوا هست. و با تیوپ به فلومتر وصل می شه.

درود خیر مشکلی ایجاد نمی کند البته بهتر است مانند هم اجرا گردد ولی در برخی مواقع ممکن است مشکلات نصب وجود داشته باشد.