توضیح ضریب درخواست

متوجه نشدم.شما در توضیح ضریب درخواست فرمودین جمع بارهای منصوبه یعنی مثلا سه پمپ که یکی دایم کار است یکی بصورت متناوب در مدار می اید و دیگری بصورت standby است توان هر سه باید در نظر گرفته شود .واز طرفی فرمودین موتورهایی که بصورت standbyهستند نباید در محاسبات اورده شوند.ممنون میشم بیشتر توضیح بدین؟

سلام.موتورهایی که بصورت STANDBYهستند محاسبات بار را برای انها در نظر نمیگیریم ولی توان انها را باید در فرمول ضریب درخواست جمع بارهای منصوبه قرار دهیم درسته؟

اگر قرار است موتور جایگزین موتور دیگری بشود اصلا در محاسبات شرکت نمی کند
اما اگر قراره در توسعه آینده وارد مدار شود در محاسبات باید لحاظ گردد

اگر قرار است موتور جایگزین شود در محاسبات توان نصب شده منظور نمی گردد