تنظیم فشار پمپ هیدرولیک پیستونی یا dflr

سلام
لطفا در مورد تنطیم فشار پمپ پیستونی یا dflr توضیحاتی بفرمایید

با سلام
از آنجائیکه پمپ های دبی متغیر بسیار گسترده و متنوع می باشند بایستی مدل دقیق پمپ مشخص گردد تا توضیحات تناسب داشته باشد.

باتشکر