تنظیم سخت افزاری در s1200 مانند s300

سلام خیر تنظیم سخت افزاری نداره فقط تنظیم در نرم افزار انجام میشه

با سلام
آیا کارت های آنالوگ ورودی و خروجی s1200 مانند s300 برای سیگنال های جریانی و ولتاژی نیاز به تنظیم سخت افزاری دارد؟
منظورl تغییر مقعیت A,B,C,D