تناقض در مبحث پمپ ها و موضوع NPSH

سلام
امیدوارم حالتون خوب باشه
در بخشی از تدریس پایپینگ، اشاره ای شد به مبحث پمپ ها و موضوع NPSH. در آن جلسه گفته شد که اگز NPSH قابل دسترس از NPSH مورد نیاز، کمتر باشد، پمپ روشن نمیشود که برای تاکیید بیشتر مثالی (نجار هرچند هم ماهر باشد اگر چوب به دست او نرسد، کاری نمی تواند بکند) نیز زده شد. ولی NPSH مورد نیاز ربطی به خاموش و روشن شدن پمپ ندارد. اگر NPSH قابل دسترس از NPSH مورد نیاز کمتر شد، شاهد پدیده کاویتاسیون خواهیم بود. لطفا در رابطه با این تناقض پاسخ دهید.

@parand1372#5147

سلام و وقت بخیر
انتخاب کلمات تکنیک تدریس هست که گاها ممکن هست جابجا هم بیان بشود. در واقع منظور از روشن نشدن، درست کار نکردن است و ضمن اینکه اگر مقدار قابل توجهی اختلاف میان این دو باشد، احتمال پرایم نشدن پمپ وجود دارد که در عمل پمپ هم استارت نمیشود. درست کار نکردن پمپ شامل کاویتاسیون، آمپر کشیدن و … باشد.