تقسیم بندی انواع کنترل پنل

سلام
لطفا انواع کنترل پنل از نظر آنالوگ و دیجیتال و آدرسپذیر و کانونشنال را تقسیم بندی کنید؟
ممنون

سلام
در بسته این موارد توضیح داده شده است.