تقاطع کابل با لوله فاضلاب

کابل در محل تلاقی داخل لوله است
نشت آب اثر مخربی بر روی کابل نمی گذارد

سلام استاد.عرض کردین که در تقاطع کابل با لوله های اب باید لوله اب بالا باشد و کابل برق زیر ان دلیل ان چپیست؟بهتر نیست وقتی در کف تقاطع داریم کابل برق در روی ان باشد تا اگر به هر دلیلی لوله نشت کرد مستقیم به روی کابل نریزد همین طور که مثلا در سقف پروژه ها اگر سینی کابل در ردیف بالا باشد بهتر است و لوله های تاسیساتی زیر ان