تقارن در مسائل سه بعدی

20231015_143101
سلام. درمسائل دو بعدی گفته شد برای تقارن باید محور عمود بر آن لبه را در نظر گرفت و گزینه symmetry ان را فعال کرد.در مسائل سه بعدی مثل این شکل اگر بخواهیم تقارن در جهت محور z داشته باشیم برای صفحه نشان داده شده باید z symmetry فعال گردد؟

سلام
بله درسته