تغییر فعلیت اکچویتور

ما در شرکت یه بال ولو یک اینچ که اکچویتور آن فنر نداشت یعنی برگشت فنر نبود و به عبارت دیگر فعل لاگ بود .فنرهای مربوطه رو خریدیم و جاگذاری کردیم و فابریک هر طرف اکچویتور شش فنر میخورد که در کل 12 فنر میشد.
من برای اینکه در حالت فعل کلوزه ضربه میزد و سریع بسته میشد .از شیر تدریجی در مسیر بسته شدن استفاده کردم مشکل حل شد.
بعد برای اینکه از شیر تدریجی استفاده نکنم تعداد فنرها رو هر طرف نصف کردم ،بازم مشکل حل شد و مثل شیر تدریجی عمل کرد.
حالا کدام حالا استاندارد و اصولیه

@بنظرم استفاده از شیر تدریجی اصولیتره،چون بمرور زمان اگر جرم بگیره و بخاطر خستگی فنرها ،اون گشتاور برای بسته شدن تامین نمیشه

این مورد استانداردی نیست و مربوط به موارد بهره برداری میشه هر دو روشی که استفاده کردید صحیح است.