تغییر فشار در گلویی

سلام وقت بخیر در یک گلویی که سطح مقطع ورودی a1باشد سطح مقطع وسط (باریکه)a2و سطح مقطع انتها که دوباره باز شده است a3باشد به طوری که سطح مقطع ۱و۳ برابر باشند طبق معادله برنولی که نوشتید افت فشار بین سطح مقطع ۱ و۲اگر nباشد افزایش فشار بین سطح ۲و۳نیز nمیشود یعنی اختلاف فشاردر ورودی و خروجی یکسان میشود ؟؟پس چطور گلویی باعث افت فشار میشود باتشکر

با سلام
نوشتن معادله برنولی نیازمند شرایطی است که این بحث کاملا در کتاب های مکانیک سیالات بصورت مبسوط توضیح داده شده است.
باتشکر