تغییر حالت فرایندی و تاثیر آنها بر راندمان و طراحی

سلام جناب دکتر اسکندرلو:
ببخشید جناب دکتر امکانش هست توضیح دهید کار فرایند های تراکم و انبساط در حالت های مختلف(آدیابتیک-فشار ثابت - دما ثابت ) و مقایسه حالت ها و راندمان آنها با چند مثال صنعتی

سلام و ادب
سوالی که مطرح کردید مبحث طولانی هست و در این پلتفرم قابل پاسخگویی نیست. لیکن به طور خلاصه فرآیندهای طرح شده در کمپرسورها عمدتا پلی تروپیک هستن و بین دو فرایند ایده آل هم دما و بی دررو یا همون آدیاباتیک قرار دارند. در فرآیند آدیاباتیک کار انجام شده روی گاز بیشتر هست و در فرایند هم دما کم تر. لیکن در فرایند هم دما امکان کنترل دما در کمپرسور و در نهایت کنترل فرایند میسر هست و برای برخی سرویس های فرایندی در پتروشیمی لازم است فرایند تراکم به صورت هم دما انجام بشه.