تعمیر چای ساز و کتری برقی

استاد تو چای ساز و کتری برقی اگه پلاتین های به طور کلی از بین بردن تو بازار موجود هست

بله موجوده انواعش

1 پسندیده