تعمیر المنت سوخته سشوار

سلام. سیم مربوط به المنت سشوار از محل پرچ بریده شده آیا این امکان وجود دارد مقداری سیم المنت را بکشم تا قدری بلندتر شود بعد به یک پیچ و مهره ریز سیم را مهار کنم
20230917_175115
20230917_175127

سلام
به مقدار کم مشکلی نداره . تا حدود 1 الی 1.5 سانتیمتر
متشکرم

درود این کار اصولی نیست و دلیل آن در اتصالات اصلا نباید از پیچ مهره آهنی استفاده شود از همان نقطه داغ شده و مجدد اتصال قطع میشود و شما با کشیدن المنت و کوتاه کردن مقاومت ان را دارید کم میکنید و از همانجا المنت هنگام کار سرخ میشود و به مرور از بین میرود سعی کنید المنت را تعویض کنید

3 پسندیده