تعریف کلاس نشتی برای ولوهای fail to open

سلام
آیا کلاس نشتی برای ولوهای fail to open تعریف میشه؟
در پلاگهای balenced حداکثر کلاس نشتی چقدراست؟
آیا از cageبرای بال ولوها و باترفلاهای میتوان استفاده کرد؟

کلاس نشتی برای همه نوع ولو تعریف میشه و ربطی به fail ولو نداره
معمولا بلانس تایپ ها بیش از 4 نمیتونن کلاس نشتی داشته باشن چون همیشه مقداری پاسی فلو دارن
کیج برای گلاب ولوها در نظر گرفته میشه

سلام

فرمودید که کیج برای گلاب است. خوب طبق شکل زیر استفاده از کیج quick opening برایon/off ولوها چه معنا دارد؟
Cage

منظور نوع ولو گلاب هست که Action آن به صورت Quick opening هست. یعنی سریع باز و بسته می شود. در برخی پروسه ها می توان از شیرکنترل به صورت شیر قطع و وصل هم استفاده کرد (هر چند صحیح نیست)