تعریف دقیق Common Cause Failure در استاندارد 14224

با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شما
در خصوص علت خرابی زیر جدول علل خرابی Table B.3 در بخش B.2.3.2 Common cause failures در خصوص CCF صحبت شده است. کمی این مطلب گیج کننده و نامفهوم است. استاندارد ISO/TR 12489:2013. مطالعه کردم در این خصوص اما اگر امکانش هست با مثال و توضیحات تکمیلی خود این موضوع را روشن و قابل فهم نمایید.
در زمان کاربرد خیلی مشکل ساز می باشد.

با تشکر
مهدی منصوربخت

B.2.3.2 Common cause failures
Common cause failures are already defined in other standards, such as IEC 61508:2010 and
ISO/TR 12489:2013. RM data collection shall take such failures into account. How to deal with common cause failures depends on the taxonomy level (ref Figure 3) where the collection is done and the level on which the common cause failures occur. If a common cause failure occurs on the same level as the data collection or any level above, the failure should be registered for each individual item. However, only one of the items should be selected where the actual failure cause is described. This item should be the first or most severely affected, if this is possible to identify. Otherwise, this item is selected randomly.
For all the other failed items, the failure cause should be labelled with “common cause”.
For example, if a failure on a subsea umbilical reveals that all cores have been wrongly configured (design error), and data is collected on maintainable item level, in this case the individual umbilical lines, the following procedure is recommended: Record one failure for each of the umbilical lines, which typically consist of power/signal lines and hydraulic/chemical lines. For only one of these, record the failure cause as “design error”. For all the others, record the failure cause as “common cause”. On topside equipment units, common cause failures can typically occur for driver/driven unit, or parallel configurations of rotating equipment. In those cases, the method as described shall apply.
If there is more than one failure on any level below the unit where data is collected, only one failure shall be recorded. However, the record shall indicate that several units on a lower hierarchical level have been affected. If contaminated lubrication oil causes damage on several subunits, there is only one failure to be recorded on the equipment unit. The subunit failed, shall either be labelled “several” or show a list of all affected subunits.
Sometimes, seemingly simultaneous failures are actually consequences of each other.
According to ISO/TR 12489:2013, 3.2.14, this is not a common cause failure. Consequently, only the first (initiating) failure shall be recorded. An example of this is malfunctioning of the lube oil pump and subsequent bearing failure due to overheating. In this case, the failure shall only be recorded on the lubrication subunit.
See also information in F.3.2 with respect to common cause failures and relations to systematic failures

3.2.14 common cause failures: CCF
failures of different items, resulting from a single event, where these failures are not consequences of each other
Note 1 to entry: It is generally accepted that the failures occur simultaneously or within a short time of each other.

1 پسندیده

سلام
سپاس از سوال و مشارکت خوب شما
خرابی به علت های شایع یا CCF
خرابی های، ناشی از یک رویداد واحد هستند، که در آن این خرابی ها پیامدهای یکدیگر نیستند.این خرابی ها به طور همزمان یا در فاصله کوتاهی از یکدیگر رخ می دهند. خرابی ها تجهیزاتی که رزرو یا افزونه هم هستند را نیز میگویند، که اثر سیستم های استندبای را کاهش می دهند.
اگر در هر سطح از تجهیز که داده ها در آن جمع آوری می شود بیش از یک خرابی وجود داشته باشد، فقط یک خرابی باید ثبت شود. با این حال، ثبت داده باید نشان دهد که چندین واحد در سطح سلسله مراتبی پایین‌تر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. روغن آلوده باعث آسیب به چندین زیرواحد شود، در اینجا تنها یک نقص باید روی تجهیزات ثبت شود و لیستی از همه زیرواحدهای تحت تأثیر نشان داده شود.
شکست های به ظاهر همزمان در واقع پیامدهای یکدیگر هستند.
عموما فقط اولین خرابی(شروع کننده) باید ثبت شود. نمونه ای از این کار، خرابی پمپ روغن و در نتیجه خرابی بلبرینگ به دلیل گرمای بیش از حد است. در این حالت، خرابی فقط باید در زیر بخش"روانکاری" ثبت شود.
فرض کنید تجهیزات مشترک یا مشابه ی در کنار هم قراردادرند، وقتی یکی از آنها خراب میشود، تنها برای یکی از این تجهیزات، علت خرابی را “خطای طراحی” ثبت میکنیم، برای همه موارد دیگر، علت شکست را به عنوان “علت مشترک” ثبت میکنیم.
موفق باشید

1 پسندیده