تست وکنترل ولوهای ۱۶ اینچ به به بالا

سلام
برخی از ونودور ها اعلام میکنند که نمیتوانند کنترل ولوهای گلاب ۱۶ تا ۲۴ اینچ را تست کنند و از ما میخواند تایپ ولو را باترفلای کنیم. مگر چه فرقی بین تست این دو نوع کنترل ولو است؟

احتمالا تست بنچ و همین طور ریت فشار جهت Press. Test و همچنین نوع تست کلاس نشتی را برای این ولوها ندارند.