ترموکوپل اسکینی با اتصال فلنجی

سلام
1-آیا ترموکوپل اسکینی داریم که طولش بلند باشد مثلا حدود ۱۰ متر باشد و بعد از ۱۰ متر اتصالش فلنجی باشد مانند شکل زیر؟ لطفا نمونه ای را مثال بزنید
2-اتصال NPT چه طور؟

16874944476388578967335805303608

درود بله نمونه ش هست تو کاتالوگ ها باید سرچ کنید من در حال حاضر نمونه ای سراغ ندارم. محل اتصالش به بدنه میتونه فلنجی یا Thread باشد.