ترانسمیتر های سطح

سلام
1-منظور از اندازه گیری اینترفیس سیال در ترانسمیترهای سطح چیست؟یعنی مثلا برای آب و نفت میتوان هم ارتفاع آب و هم ارتفاع نفت را حساب کرد؟
2-آیا این ترانسمیترها هر دو ارتفاع را اندازه میگیرند و به ما میدهند یا ارتفاع یکی از دو سیال را میدهند؟آیا انتخاب اینکه کدام سیال اندازه گیری شود اختیاری است یا مثلا ترانسمیتر فقط سیال بالایی را اندازه گیری میکند؟
3-منظور ازRF Admitance level transmitterچیست؟ این نوع ترانسمیترها در بسته بررسی نشد؟

1- بله سطح جدایی رو Interface میگن با تجهیزاتی نظیر رادارها میشه سطح جدایی رو اندازه گیری کرد.
2- برای سنسورهای راداری از نوع Guided Wave که به صورت Contact کار می کنن این قابلیت وجود دارد و در بسته هم توضیح داده شده که حتی 5 سانتی متر اینترفیس رو هم اندازه گیری می کنن
3- این مورد تجهیز نیست بلکه به Radio Frequency تجهیز اشاره میکند. با توجه به مکانیسم اندازه گیری رادار، هر کدامشون یک محدوده پذیرش فرکانسی دارند.

سلام
متاسفانه منظور شما رو متوجه نمی شوم. سوال خود رو بگونه ای دیگر مطرح میکنم. فرض کنید مخزنی مانند شکل پیوست شده زیر داریم که ته مخزن 1متر آب و روی آب 0.5متر نفت داریم. اگر از ترانسمیتر خازنی یا مثلا گایدد وی استفاده شود:
۱- آیا این دو مقدار (ارتفاع آب و ارتفاع نفت)هر دو به طور همزمان قابل نمایش روی نمایشگر ترانسمیتر هستند و میتوان هردو را به اتاق کنترل ارسال کردیعنی در HMIهر دو مقدار نمایش داده شوند یا نه صرفا یکی از این دو سیال قابل نمایش و ارسال است؟
۲-اگر هر دو مقدار را بتواند نشان دهد وقتی آن را با یک سیگنال ۴ تا ۲۰ میلی به اتاق کنترل ارسال کنیم. مثلا ۸ میلی آمپر ارسال شده چگونه اتاق کنترل متوجه میشود منظور از این ۸ میلی آمپر چند متر نفته و چند متر آب؟آیا کارتهای خاصی برای دریافت دارند ؟چون قاعدتا با فانکشن های مثل FC105که نمیشه تبدیلشون کرد؟
16666250832635427469395032546516

در حالت استفاده از خازنی فقط به شما یک سیال رو نشون میده به بیان بهتر کل مخزن ابتدا با آب پر میشه و میزان span ترنسمیتر براساس ظرفیت خازنی که ایجاد میشه محاسبه میشه. در این حالت فقط سطح یک سیال برای اتاق کنترل ارسال میشه اما در حالت راداری شما میتونین هر دو تا سطح جدایی رو به تفکیک برای اتاق کنترل ارسال کنین چون ما در این شرایط از خروجی های مدباس و سریال استفاده می کنیم و نه جریان و در قالب طول آدرس 32 بیتی میشه دیتا هر دو تا سطح رو در اتاق کنترل داشت.

1 پسندیده