تایمروبردلباسشویی پارس

سلام خدمت استادجداری عزیز یک بردلباسشویی پارس مدل۴۲۶۰به محض راه افتادن موتور

درهربرنامه ای ترایاک روی برد میسوزه یا یکسره میشه وموتور بادورتند وصدایی مثل ساییدگی آهن جرقه درهر برنامه ای شروع به کار میکنه بابرق
۲۰۲۳۱۰۰۱_۱۳۳۲۵۶
۲۲۰ وجدا ازتایمر وبرد موتور رو که امتحان میکنم صداساییدگی وجرقه نیست(بلبرینگها سالم هستند)فقط موقع اتصال تایمر وبرد به موتورچنین اتفاقی میفته استاد مشکل کجاست ممنونم

سلام پایه گیت ترایاک برگرد عقب ،هر قطعه ای که داره فرمان گیت صادر میکنه مثل دیاک،اپتوترایاک،ایسی بافر و…عوض کنید