بی اثر کردن ستون مایع در پایه های

با سلام
گفتیم که در اندازه گیری سطح مخزن با DPT اگر ترانسمیتر پایین تر از سطح مخزن باشد LRV یک عدد مثبت خواهد شد. مثلا LRV=1 و URV =3بار باشد. حال اگر بخواهیم اثر ستون مایع را حذف کنیم یعنی باید LRV=0وURV=2 بگیریم. در این شرایط که این مقادیر را با هارت به ترانسمیتر دادیم. با چه گزینه در هارت( zero trim، lower sensor trimو…)اثر این ستون را حذف کنیم؟
آیا مواقعی که اینکار را میکنیم فشار ستون مایع که ۱ بار است بر روی ترانسمیتر باشد یا آن را ونت کنیم؟

شما این مقادیر رو به هارت به ترنسمیتر نمیدین. ابتدا پایه HP باید کاملا پر باشه سپس شیر ایزوله ش رو ببندین مطمئن باشین که سمت LP سیال نیست و اگر بود درین ش کنین. بعد ببینین روی ترنسمیتر چند نشون میده با هارت بهش وصل شین بعد برین تو منوی zero trim و صفر ش کنین. حتما بسته ابزاردقیق کاربردی رو تهیه کنین و ببینین چطور این کار انجام میشه