برندهای معتبر در سیستم های اعلان حریق

چه برندهایی در زمینه طراحی پنل های اعلام حریق معتبر می باشند؟

سلام مهندس عزیز
ملاک عمل تاییدهایی که برند اخذ کرده است و از طرفی طراح با توجه به نیاز پروژه برندی را انتخاب می کند.