اندازه گیری مقاومت الکترود زمین مستقل به روش کلمپی

سلام استاد گرامی. بر اساس دستورالعمل؛ کارخانه ما توسط یک نماینده از اداره کار بازرسی چاههای ارت انجام میشود. اولا چاههای بالای 2 اهم ما را تایید نمیکند و ثانیا چاههای ارت مستقل ما را با دستگاه کلمپی تست میکند در صورتی که با هم موازی نیستند. آیا ما میتوانیم اشکال وارد کنیم به تاییدیه ای که سالانه به ما میدهند؟

سلام بدون شک اندازه گیری مقاومت الکترود زمین مستقل به روش کلمپی غیرقابل قبول بود. اندازه گیری مقاومت الکترود زمین را به افراد با دانش و تجربه بسپارید