اندازه گیری دمای منفی

باسلام، طریقه اندازه گیری دماهای منفی در تجهیزات به چه شکل است؟و با چه طریق انجام میشه؟

در قسمت دما توضیح داده شده به کمک RTD و ترموکوپل بسته را مشاهده نمایید.