اموزش عملی در آموزشگاه یاگارگاه

دوره عملی می تونم تو گارگاه بیام ببینم

سلام جناب مهندس
نماتک دوره عملی برگزار نمیکند

در این خصوص میتوانید جهت یادگیری عملی کار در کارگاه با من یا آقای مهندس جداری تماس حاصل فرمایید