اضافه کردن خازن اضافه در موتور زیر باری

سلام وقت بخیر استاد در اضافه کردن خازن اضافه برای کمپرسورهای زیر باری که خودشان خازن راه انداز دارند چکار کنیم خازن با آنها موازی کنیم ؟یا خازن با ظرفیت بالا همون ۴۰۰ میکرو بندازیم ؟حداکثر رنج میکرو فاراد برای خازن اضافی همون ۴۰۰ میکرو هست ؟

درود برشما موتورهایی که خازن راه انداز دارند را میتوانید خازن با ظرفیت بالاتر معمولا ۴۰میکروفاراد بالاتر بیاندازید و اغلب موتور هایی که خازن راه انداز دارند و به این مشکل برخورد میکنید جواب نمیدهد چون اغلب دچار اتصالی سیم لاکی از داخل شده اند اگر خازن ضرفیت بالا ندارید میتوانید یک خازن جهت تست با خازن موتور موازی کنید