اصطلاحات پایه ابزاردقیق

تعاریف واصطحالات پایه ابزاردقیق روخواستم

همگی در بسته جامع ابزاردقیق گفته شده است. ضمنا بسته زبان صنعت را نیز می توانید برای این مورد تهیه فرمایید.

عرض سلام وادب خدمت مهندس لطفی عزیز
مهندس منظورم تعاریف پایه ابزار دقیق است مثل صحت دقت خطا ها و…
تعاریف مربوط به فشار دما سطح جریان

درود در بسته جامع موارد تدریس شده است