اسکوپ استاندارد API 610 11th edition

با سلام و احترام
جناب مهندس امکان دارد اسکوپ کاری API 610 11th edition را با توجه به موارد زیر شرح دهید.

1- پمپ های دوغابی (اسلاری) جز اسکوپ کاری این استاندارد هستند؟ در واقع جهت طراحی پمپ اسلاری می توان از این استاندارد استفاده کرد؟

2-منظور از ذکر جمله زیر چیست؟ آیا پمپی با پارامتری بیشتر از اعداد زیر (مثلا هد بیشتر از 120 متر) در اسکوپ کاری استاندارد است؟
و اگر پارامترهای زیر بیشتر باشد پمپ بهینه تر است؟ (cost effective)
Relevant industry operating experience suggests pumps produced to this International Standard are cost effective
when pumping liquids at conditions exceeding any one of the following:
discharge pressure (gauge) 1 900 kPa (275 psi; 19,0 bar)
suction pressure (gauge) 500 kPa (75 psi; 5,0 bar)
pumping temperature 150 °C (300 °F)
rotative speed 3 600 r/min
rated total head 120 m (400 ft)
impeller diameter, overhung pumps 330 mm (13 in)

1 پسندیده

پمپ های اسلاری به دو دلیل در اسکوپ 610 قرار ندارن
اول اینکه اسمشون ذکر نشده
دوم اینکه پمپ های ۶۱۰ به جز در دو نوع VS4و VS5که در مخازن باز جز استثنائات هستن باید مجهز به سیل مکانیکی باشن و پمپ های اسلاری مجهز به پکینگ و اکسپلر هستن.
در خصوص پرسش دوم APIقید میکنه که تجربیات میدانی نشان میدن که اگر پارامترهای مشخص شده زیر مقادیر لیست شده باشن استفاده از APIبرای طراحی و ساخت پمپ اقتصادی نیست.