استفاده از کریستال برای esp

سلام، اون کریستال برای استفاده ch340 بوده و اگه ازش استفاده نمی کنید، کریستال هم لازم ندارید.

استاد ما اگه از ای سی ch340 استفاده نکنیم، کریستال رو چگونه در مدار استفاده کنیم، کجای مدار و به کجای esp کریستال وصل کنیم